Di lạc đứng đế gỗ

430.000₫

Phật lá nhọn

108.000₫

Cọp Nhỏ

115.000₫

Di Lạc Chống Tay

92.500₫

Phúc lộc thọ (bộ)

292.500₫

Di lạc xanh có đế

154.000₫

Phật thái

125.000₫

Tài địa nhỏ

139.000₫

Di lạc ngộ lớn

92.500₫

Di lạc nằm lăng

216.000₫

Phúc lộc thọ ( bộ 3 ông)

300.000₫

Di Lạc Bợ Đào

100.000₫

Di lạc gánh tiền trung

154.000₫

Tam phật

269.000₫

Di lạc gánh tiền nhỏ

92.500₫

Phật bà trung(25cm)

245.000₫

Phạt thái P32+33

215.000₫

Phật bà như (18cm)

131.000₫

Đầu Chúa

323.000₫

Sơn nữ

320.000₫

Cóc Xi Vàng Lớn

146.000₫

Mặt hôn đầu N65

231.000₫

Ngựa vàng lớn

246.000₫

Cóc Như Ý

183.000₫

Cóc Lớn

139.000₫

Cóc Cẩm Thạch

83.000₫

Cóc Xi Vàng Nhỏ

91.000₫

Tứ linh lớn ( bộ 4 con)

275.000₫

Cây Thánh Giá Nhỏ

185.000₫

Dê Tiền V8

231.000₫

Dê Xi Đại

290.000₫

Dê Nhũ Đại

261.000₫

Rồng phụng

200.000₫

Rắn tiền

140.000₫

Mèo tiền V4

185.000₫

Cá kim long

209.000₫

Cọp Tiền V3

185.000₫

Heo tiền

169.000₫

Thỏ tiền

154.000₫

Tỳ hưu màu nhỏ ( 2 con)

1.450.000₫

Âu cơ

385.000₫

Mự bồng con miền bắc

340.000₫

Hôn tim

240.000₫

Gạt tàn trâu

100.000₫

Gạt tàn cô gái

69.000₫

Tim ghép ( 2 con)

123.000₫
Trang:
  • 1
  • 2
Điện thoại
Điện thoại
0254.3717805
Hotline
Hotline
0916 886 817
Lên đầu trang