12 Đại Thừa Tướng Trung Hoa

Liên hệ

Nhà sản xuất:

12 Đại Thừa Tướng Trung Hoa - Huyền Cơ Lịch sử Trung Hoa kéo dài gần 5000 năm với nhiều triều đại phong kiến. Bên cạnh những vị hoàng đế luôn có những đại thừa tướng đầy quyền uy - những người làm quan đầu triều, chỉ “dưới một người trên vạn người”. “12 đại thừa tướng Trung Hoa” sẽ khắc hoạ...

12 Đại Thừa Tướng Trung Hoa - Huyền Cơ

Lịch sử Trung Hoa kéo dài gần 5000 năm với nhiều triều đại phong kiến. Bên cạnh những vị hoàng đế luôn có những đại thừa tướng đầy quyền uy - những người làm quan đầu triều, chỉ “dưới một người trên vạn người”.

“12 đại thừa tướng Trung Hoa” sẽ khắc hoạ chân dung của mười hai con người: nhân nghĩa trung tín có, gian ác tham nhũng, bán nước cầu vinh cũng có. Họ là người nắm giữ quyền hành trong tay, kéo bè kết đảng, thậm chí thao túng cả thiên tử. Họ cũng là nguyên nhân của những cuộc biến động thời cuộc, là mắt xích quan trọng trong những thay đổi lịch sử...

Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về những đại thừa tướng, 12 gương mặt nổi bật trong lịch sử phong kiến Trung Quốc: Lý Tư – quan trường ác hiểm; Tiêu Hà - Thừa tướng chân chính; Trần Bình – Trí tuệ hiền nhân; Đổng Trác - thừa tướng loạn triều; Vương Mãng – Công thần hay tội nhân; Khổng Minh - Thừa tướng tận trung...

Mục lục:

1. Lý Tư - Quan trường ác hiểm

2. Tiêu Hà - Thừa tướng chân chính

3. Trần Bình - Trí tuệ hiền nhân

4. Đổng Trác - Thừa tướng loạn triều

5. Vương Mãng - Công thần hay tội nhân

6. Khổng Minh - Thừa tướng tận trung

7. Vương An Thạch - Thi nhân với chính trị

8. Địch Nhân Kiệt - Hóa giải khó khăn

9. Văn Thiên Tường - Thừa tướng bất khuất

10. Vương Đáng-Khấu Chuẩn - Xóa bỏ hiềm khích

11. Tạ An - Trí tuệ quyền biến

12. Giả Tợ Đạo - Thừa tướng bán nước

Mời bạn đón đọc.

Điện thoại
Điện thoại
0254.3717805
Lên đầu trang