Xứ Đàng Trong

Liên hệ

Nhà sản xuất: NXB Trẻ

Xứ Đàng Trong Lịch Sử Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam Thế Kỷ 17-18 Cuốn sách là công trình nghiên cứu về lịch sử hình thành, phát triển và gần như diệt vong của xứ Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn. Sách bao quát các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự... của một vùng đất mới,...

Xứ Đàng Trong

Lịch Sử Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam Thế Kỷ 17-18

Cuốn sách là công trình nghiên cứu về lịch sử hình thành, phát triển và gần như diệt vong của xứ Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn. Sách bao quát các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự... của một vùng đất mới, dần phát triển thành một trung tâm giao thương của khu vực nhờ chính sách khuyến khích ngoại thương của các chúa Nguyễn.

"Tác giả Li Tana đã thực hiện một công việc tuyệt vời khi truy tầm tư liệu liên quan đến vùng đất miền Trung Việt Nam vào các thế kỷ 17 và 18. Tác giả đã sử dụng các nguồn tư liệu bằng tiếng Pháp, Anh, Hoa, Việt và Nhật. Tác giả cũng đã sử dụng được các công trình có tầm bao quát khác và tiếp xúc được, qua bản dịch, với các nguồn tư liệu của Bồ Đào Nha, Hà Lan, Tây Ban Nha... Tác giả đã thành công một cách kỳ diệu trong mục đích của mình. Tôi nhận thấy luận án thật sinh động, đầy cảm xúc và được triển khai một cách thông minh. Không giống nhiều luận án khác, luận án này đọc rất thích và vui nữa".

- Giáo sư David Chandler, tác giả của A History of Cambodia (Lịch sử Campuchia) 

Mời bạn đón đọc.

Điện thoại
Điện thoại
0254.3717805
Lên đầu trang