Nhà Sách Bạch Đằng Bà Rịa

Bộ SGK lớp 6 (15 cuốn)

Xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Tình trạng: Hết hàng
Mã sản phẩm: 2SGKL006
324,000đ

Thông tin sản phẩm

2TOANL061 Toán 6, tập một  Chân trời sáng tạo        21,000
2TOANL062 Toán 6, tập hai Chân trời sáng tạo        19,000
2VANL061 Ngữ văn 6, tập một  Chân trời sáng tạo        23,000
2VANL062 Ngữ văn 6, tập hai Chân trời sáng tạo        19,000
2KHOAL06 Khoa học tự nhiên 6  Chân trời sáng tạo        33,000
2LSDLL06 Lịch sử và Địa lí 6  Chân trời sáng tạo        32,000
2GDTCL06 Giáo dục thể chất 6  Chân trời sáng tạo        20,000
2CNGHEL06 Công nghệ 6  Chân trời sáng tạo        14,000
2NHACL06 Âm nhạc 6  Chân trời sáng tạo        12,000
2MITHUATL06 Mĩ thuật 6  Chân trời sáng tạo        14,000
2GDCDL06 Giáo dục công dân 6  Cánh diều        12,000
2TINHOCL06 Tin học Kết nối tri thức        13,000
2HDTNL06 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6  Chân trời sáng tạo        16,000
2ANHL061 Tiếng anh 6/1 Chân trời sáng tạo        38,000
2ANHL062 Tiếng anh 6/2 Chân trời sáng tạo        38,000
  Cộng      324,000
Xem thêm Thu gọn