Nhà Sách Bạch Đằng Bà Rịa

BỘ SGK LỚP 8 (BỘ 14 CUỐN)

Xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Tình trạng: Hết hàng
Mã sản phẩm: 2SGKL008
276,000đ
1 2VANL081 Ngữ văn 8, tập 1 CTST           21,000
2 2VANL082 Ngữ văn 8, tập 2 CTST           18,000
3 2TOAN081 Toán 8, tập 1 CTST           19,000
4 2TOAN082 Toán 8, tập 2 CTST           15,000
6 2KHOAL08 Khoa học tự nhiên 8 KNTT           27,000
7 2LSDLL08 Lịch sử và Địa Lí 8  CTST           25,000
8 2GDCDL08 Giáo dục công dân 8 CD           14,000
9 2NHACL08 Âm nhạc 8 CTST             9,000
10 2MITHUATL08 Mĩ thuật 8 BẢN 1 CTST           11,000
11 2TINHOCL08 Tin học 8 KNTT           14,000
12  2CNGHEL08  Công nghệ 8 CTST           15,000
13 2GDTCL08 Giáo dục thể chất 8 CTST           15,000
5 2TANHL08 Tiếng Anh 8 Global Success             60,000
14 2HDTNL08 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (BẢN 1) CTST           13,000
 CỘNG SGK         276,000
Xem thêm Thu gọn