Nhà Sách Bạch Đằng Bà Rịa

Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

John Doe | 26/08/2023

UBND tỉnh vừa Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung cụ thể sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II, ngày kết thúc năm học; ngày xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thi học sinh giỏi tỉnh, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia:

Các
ngành học, cấp học

Ngày
tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày tổng kết năm học

Các kỳ thi và
xét tốt nghiệp

1. Mầm non

Từ

29/8/2022

Thứ Hai

05/9/2022

Từ 06/9/2022
đến trước ngày 15/01/2023
(18 tuần)

Đến trước ngày 25/5/2023
(17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 25 đến 26 tháng 5 năm 2023

 

 

 

 

2. Tiểu học

Từ

29/8/2022;

Riêng các lớp  1: Ngày 22/8/2022

Thứ Hai

05/9/2022

Từ 06/9/2022
đến trước ngày 15/01/2023
(18 tuần)

Đến trước ngày
25/5/2023
(17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 25 đến 26 tháng 5 năm 2023

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 15/6/2023

3. THCS và THPT

Từ

29/8/2022;

Riêng các lớp 10: Ngày 22/8/2022

Thứ Hai

05/9/2022

Từ 06/9/2022
đến trước ngày 15/01/2023
(18 tuần)

Đến trước ngày
25/5/2023
(17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 25 đến 27 tháng 5 năm 2023

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2023

- THPT: thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

4. GDTX

(THCS và THPT)

Từ

29/8/2022;

Riêng các lớp 10: Ngày 22/8/2022

Thứ Hai

05/9/2022

- Đối với lớp  8, lớp 9 (THCS) và lớp 11, lớp 12 (THPT):
Từ 06/9/2022
đến trước 31/12/2022
(16 tuần)

- Đối với lớp  6, lớp 7 (THCS) và lớp 10 (THPT):
Từ 06/9/2022 đến trước
15/01/2023
(18 tuần)

- Đối với lớp  8, lớp 9 (THCS) và lớp 11, lớp 12 (THPT):
đến trước
13/5/2023
(16 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch).

- Đối với lớp  6, lớp 7 (THCS) và lớp 10 (THPT):
đến trước 25/5/2023
(17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 25 đến 27 tháng 5 năm 2023

- Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2023

- THPT: thi tốt nghiệp THPT và thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

2. Ngày nghỉ Tết âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác:

- Các cấp học, ngành học nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 16 tháng 01 năm 2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 28 tháng 01 năm 2023 (Mùng 07 tháng Giêng năm Quý Mão).

- Các ngày nghỉ lễ khác được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và Thông báo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các ngày nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

3. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

4. Quy định về một số mốc thời gian khác trong năm học:

a) Các kỳ thi chọn học sinh giỏi:

- Thi lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh: trước ngày 30 tháng 9 năm 2022;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 12: trước ngày 31 tháng 12 năm 2022;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 9; thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 8, khối 10 và khối 11: trước ngày 10 tháng 4 năm 2023;

b) Thời gian tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024:

- Cấp mầm non, cấp tiểu học tuyển sinh vào lớp 1, cấp trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2023;

- Cấp trung học phổ thông: Tổ chức một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT để lấy kết quả xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập và lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, các trường THPT ngoài công lập và trường THPT Võ Thị Sáu-Côn Đảo: tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Quyết định cũng nêu rõ, trong trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về:

   - Thời gian tổ chức các kỳ thi, hội thi khác trong năm theo quy định hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo.

   - Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

   - Báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh:

      + Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2022-2023, trước ngày 10 tháng 9 năm 2022;

      + Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31 tháng 01 năm 2023;

      + Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25 tháng 6 năm 2023;

      + Báo cáo về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp đặc biệt.

(Nguồn: Quyết định số 2444/QĐ-UBND)


Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: