Nhà Sách Bạch Đằng Bà Rịa

Máy bấm kim. dao rọc giấy...