Nhà Sách Bạch Đằng Bà Rịa

Mực đóng dâu, mực lông bảng, mực lông dầu...